Зошто луѓето не можат да ја научат оваа лекција? Историјата е преполна со примери кои покажуваат дека попустливоста никогаш не успеала. Човек не мора да оди далеку назад во времето за да види дека ова е вистина. А сепак, продолжуваме да гледаме примери за попустливост. Зошто…
Why can’t people learn this lesson?
2
1
Imagine for a moment, and if you dare, that the year is now 2042. Imagine also, that, no matter what your age is at this moment, you are still alive and…
1
For this column, as I go into my 27th year in and with Macedonia, I thought I’d return to a frequent theme in my writing as a way of remembering (for…
2
1
Во оваа колумна, додека влегувам во мојата 27-ма година во и со Македонија, помислив дека ќе се вратам на една честа тема во моето пишување, со цел да…
1
Macedonian Content Farmers Podcast, Episode 138 – The Church is oneListen now (54 min) | In this long-ish episode, Cvetin and Jason discuss events of the past few weeks surrounding the recognition of the independence of…
1
1
June 2006
1
Reflections on 26 years with Macedonia
2
See all

Macedonian Content Farmers Podcast